Med engagemang och förståelse stöttar jag företag och organisationer i utmaningar och svåra frågor kring byte och investeringar i affärssystem och systemintegrationer. Förmånen att ha fått träffa både små och stora organisationer har gett mig en kunskapsbredd som jag är stolt över och gärna delar med mig av.