Med engagemang och förståelse stöttar jag företag och organisationer i utmaningar och svåra frågor kring byte och investeringar i affärssystem och systemintegrationer. Förmånen att ha fått träffa både små och stora organisationer har gett mig en kunskapsbredd som jag är stolt över och gärna delar med mig av.

MDR-blogg

Så får du stöd för att möta upp mot MDR-kraven

Den 26:e maj trädde den nya EU‍-‍förordningen om medicintekniska produkter (MDR) i kraft, samtidigt som det befintliga medicintekniska direktivet (MDD) fortfarande är tillämpligt under övergångsperioden. För verksamheter inom MedTech-branschen innebär detta ökade krav på bl.a. spårning och testning, och därför även administration.