Jag jobbar med kravinsamling och älskar att agera tolk mellan beslutsfattare, systemanvändare och utvecklare. Det roligaste jag vet är att omvandla behov och problem på användarnivå till fungerande lösningar som kan utvecklas och förnyas tillsammans med den verksamhet de stödjer.