Ansvarig Medlems- & Insamlingssystem. Brinner för att digitalisera och automatisera alla typer av processer. Hjärtat klappar extra för Medlems- och insamlingsorganisationer som fyller så viktiga funktioner i vårt samhälle.

Kundvärde

Väderkvarnar i vägen för kundvärden

En alltmer livlig och mångfasetterad debatt bedrivs om automatiseringens för- och nackdelar. Organisationer och företrädare för politik och media uttalar sig gladeligen som experter och försöker stoppa in automatiseringen i höger- eller vänsterskalan beroende på vilket budskap man vill framföra.