Softadmin® 7.10

Softadmin® 7.10 Kraftfullare SMS-tjänst erbjuds Softadmin® 7.10 har en ny SMS-komponent som är anpassad för en ännu större kapacitet för SMS-utskick. Om ni önskar skicka många miljoner SMS i månaden eller i veckan – inga problem. Helautomatiska banktransaktioner Genom förändringar i Softadmin®:s komponent för integration med Bankgirocentralen, kan nu filer för banktransaktioner skapas i förväg…