Det bästa i livet är att det alltid finns något att förbättra! Och vi befinner oss på olika ställen i våra förbättringsresor. I grunden handlar det om att hitta sätt att jobba smartare för att få mer tid till kreativitet, innovation och varandra. Eller hur? Ofta kan rätt systemstöd ta oss långt i denna resa.