Jag jobbar med kravinsamling och älskar utmaningen att designa nya system som förenklar och effektiviserar affärsprocesser. Det roligaste med mitt jobb är att tillsammans med beslutsfattare och systemanvändare hitta på fungerande lösningar som ger verksamheten konkurrensfördelar och möjlighet att växa, utvecklas och förnyas.

Människor kollar på data

Hur kan vi automatiskt preparera ett dataset

I den här delen ska vi titta på hur vi automatiskt kan preparera ett dataset så att vi får färre parametrar att ta hänsyn till innan vi arbetar vidare med datat. Det finns flera metoder att välja på som gemensamt går under beteckningen dimensionsreduktion. Det är ett kraftfullt sätt att begränsa vårt data samtidigt som vi behåller så mycket som möjligt av variansen eller informationen i datat.

kluster tillämpa maskininlärning

En första tillämpning av maskininlärning

I förra delen i den här bloggserien började vi titta på ett exempel där vi ville kategorisera ärenden automatiskt. I den här delen fortsätter vi med exemplet och tittar på hur vi kan använda resultatet i vår verksamhet när vi tillämpar maskininlärning. Kategorisering av ärenden Kategorisering är ett brett begrepp som kan betyda olika saker…