Testa dina kunskaper genom Multisofts programmeringstest

Klarar du testet och skickar in en jobbansökan så skänker vi 100 kr till Barncancerfonden!


Bakgrund
Testet har 1 fråga. Frågan är baserad på en kod-snutt C# samt en stored procedure i Microsoft SQL Server. Läs igenom koden noga och fyll i svaret på frågan som ställs. Du får försöka hur många gånger du vill.

Följande C#-kod körs i en aspx-sida.

...
...
long sum = 0;
for (int i = 0; i < 859; i++) {
   // GetIntFromSQL returns an int from an SQL-statement-resultset with one
   // row, one column
   sum += GetIntFromSQL("EXEC dbo.ObscureProcedure @i = " + i.ToString());
}
Response.Write(sum.ToString());
...
...

 Proceduren i Microsoft SQL Server ser ut enligt:

CREATE PROCEDURE dbo.ObscureProcedure
   @i INT 
AS
BEGIN
   SELECT CASE WHEN @i < 122 THEN COUNT(*) * @i ELSE COUNT(*) * 122 END AS ObscureCount
   FROM VacationGadget
   WHERE @i < 800
END

 Kör man proceduren i Microsoft SQL Server Management Studio enligt ...

EXEC dbo.ObscureProcedure @i = 511

 ... så får man svaret:

ObscureCount
------------
1496330
(1 row(s) affected)

 Vilket tal skulle C#-koden högst upp skriva ut?