Citat från medarbetare

Vad gör din organisation till en utmärkt arbetsplats?

Alla som vill får, och uppmuntras till att, vara med och påverka genom många små förändringar och förbättringar som sker kontinuerligt. Det ger en samhörighet och gemensamhetskänsla att vi skapar något tillsammans.

Multisoft känner jag en hjärtlig arbetsplats där vi som medarbetare ges stort utrymme att styra hur verksamheten ska bedrivas. Allt är väldigt genomtänkt och strukturerat men aldrig rigidt – experimenterande uppmuntras och fel tillåts. Jag har svårt att tänka mig en bättre och roligare arbetsplats!

Mycket tydliga mål, och verktyg att nå dit. En ständig utvärdering och vilja att förändras.

Man får arbeta med kunder från många olika branscher och får på så vis hela tiden lära sig nya saker och arbeta med nya situationer. Alla tas på allvar och man får möjlighet att påverka, förändra och förbättra organisationen om man vill det!

Mycket engagerade ägare, ledning och chefer. Stor omsorg om medarbetare. Få arbeta med system som ofta är centrala för kunderna.

Vi vet att vi levererar bra saker tillsammans, och vi är stolta över det. (Vi har 4,7 i NKI vid leverans av nya projekt. I IT-branschen tror jag att det är smått unikt!) Nya idéer provas och utvärderas. Allt är inte uppfunnet ännu. Ledningen är fokuserad både på kvalitet i leveransen och på ekonomiskt resultat. När saker går fel, så försöker man se över vad som gick fel istället för vem som gjorde fel.

Bryr sig faktiskt om arbetarna. Flexibilitet både uppgiftsmässigt och arbetstidsmässigt. Bra miljö. Bra kommunikation, både inom och mellan grupper.

Jag tycker att man lyckats med att skapa en organisation där vi har en tydlig hierarki som ändå upplevs som platt. Det jag menar är att om man har ett problem eller känner att man behöver ventilera så kan man vända sig till en kollega, sin chef eller rent av VD. Alla är tillgängliga och alla tar sig tid.

Kombinationen av att få arbeta med härliga kollegor och veta att vi levererar en fantastisk systemlösning som verkligen gör skillnad för våra kunder. Även då det är ett högt tempo har vi roligt och kan få en balans mellan arbetsliv och privatliv. Ett kontor i ett riktigt A+ läge mitt i city är pricken över i:et.

Chefer som lever som de lär, personal som vågar ta och tar egna initiativ och visar då hur de vidareutvecklas. Tydliga processer som stöd men som ledningen också vill skall utmanas.

Många nära vänner bland medarbetarna, bra stämning i arbetsgrupperna, mycket socialiserande utanför arbetet. Trivsamma lokaler i väldigt bra centralt läge. Arbetsuppgifter som passar väl till mina kompetensområden.

Medarbetarna samarbetar gärna, ingen ”håller på sitt” för att framstå bättre inför sin chef.